https://ankarayumurtalikkanseri.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

 

 1. Kemoterapi tedavisinin amaçları nelerdir?

Yumurtalık kanseri(over kanseri) tanısı almış hastaların çoğunun ameliyat sonrasında kemoterapi alması gerekir. Genellikle birden fazla kemoterapi ilacının bir karışımı kullanılır (paklitaksel ve karboplatin gibi).  Kemoterapinin amacı kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemek ve kanseri geri gelmesini engellemektir.

 

 1. Kemoterapi tedavisini kim uygular?

Kemoterapi tedavisi bir tıbbi onkoloji uzmanı tarafından ayarlanır, dozu hesaplanır ve kemoterapi ünitesinde bu konuda uzman bir hemşire tarafından tatbik edilir. Bazı ileri evre yumurtalık kanseri hastalarında karın zarı içine tedavi vermek gerektiğinde(intraperitoneal kemomterapi(IP)), hemşireniz daha önceden karın içine cerrah tarafından yerleştirilen katateri kullanarak kemoterapinizi karın içine gönderebilir.

 

 1. Kemoterapiyi nerede aldığım fark eder mi?

Kemoterapi tedavisi bir doktor ofisinde, bir sağlık merkezinde veya bir hastane içerisinde verilebilir. Yumurtalık kanseri için verilecek olan tedavi son derece standart olduğu için, kemoterapinizi almak için evinize en yakın yeri seçmeniz, gelip gitmenizi kolaylaştıracaktır. Eğer bir klinik araştırmada gönüllü olmak isterseniz, bir üniversite hastanesi gibi bir akademik bir merkezde de tedavi olmayı seçebilirsiniz.

 

 1. Klinik çalışmalar hakkında bilmem gerekenler nelerdir?

Klinik araştırmalar, kanser tedavisinde daha iyi olan yöntemleri bulabilmek için planlanırlar. Bir klinik araştırmada yer alabilmek için gerekli şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.  Örneğin bazı çalışmalar için hastaların daha önce hiç kemoterapi almaması gerekmektedir. Yumurtalık kanseri (over kanseri) için devam etmekte olan klinik araştırmalar ve bu araştırmalara uygun olup olmadığınız hakkında bilgi almak için lütfen tıbbi onkoloğunuza veya jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanınıza danışınız.

 

 1. Kemoterapi hangi sıklıkla verilir?

Kemoterapi ilacınızın dozu, tip ve hangi sıklıkla verileceği hastalığınızın evresine bağlıdır.  Bununla beraber ileri evre yumurtalık kanseri olan hastaların büyük çoğunluğuna her doz 3 haftada bir olmak üzere toplam 6 doz veya 6 kür kemoterapi verilir. Bazı ilaçların zamanlaması diğerlerinden farklı olabilir mesela 4 haftada bir veya her hafta verilen ilaçlar gibi.

 

 1. Bir kemoterapi kürü kaç saat sürer?

Kemoterapin ilaçlarının verilmesi 5-6 saat alabilir, fakat bu tedavinizde seçilen ilaçların tipine ve çeşitlerine göre değişkenlik de gösterebilir. Burada tariflenen süre, kemoterapi odasındaki ilaç verilme süresidir, kemoterapi öncesi değerlendirme muayenesi ve kan testleri buna dahil değildir.

 

 1. Kemoterapi için geldiğimde yanımda birisinin olması gerekir mi?

Genel olarak, en azından ilk kemoterapi kürünüzde yanınızda aileden birisinin olması tercih edilir, çünkü kemoterapi tedavisi hafif sersemliğe yol açabilmektedir.

 

 1. Kemoterapi alırken çalışabilir miyim?

Bu kişiden kişiye değişme gösterir, bazı hastalar işlerine ara vermeyi tercih ederken, bazı çalışanlar kemoterapilerini Cuma gününe denk getirip hafta sonu dinlenmeye çalışırlar. Bu hastaların nasıl bir iş ile uğraştıklarına göre değişir.

 

 1. Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Her kemoterapi ilacının yan etki profili birbirinden farklıdır, bununla beraber en sık görülen etkiler, kemoterapi sırasında veya sonrasında bulantı/kusma, saç dökülmesi, halsizlik, ağız yaraları ve kan değerlerinde düşmedir. El ve ayaklardaki hissizlik ve güçsüzlük, sinir hasarını gösterir ve kalıcı olabilmektedir. Böyle bir durumda mutlaka onkoloğunuz ile görüşünüz.

 

 1. Yan etkiler ne kadar çabuk ortaya çıkabilir?

Yan etkilerin ortaya çıkma süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Her ilaç, her hastada aynı yan etkileri göstermeyebilir veya aynı anda etki göstermeyebilir. Bazı hastalar daha ilk kürden yan etkileri görmeye başlarken kimi hastalar da bu birkaç kürden daha fazla olabilir. Bazı yan etkiler tedavi ilerledikçe artabilirler.

 

 1. Kemoterapinin yan etkilerini hafifletmek için ne yapabilirim?

Bulantı ve kusma gibi yan etkileri azaltmak için tıbbi onkoloğunuz tarafından gerekli reçete size sağlanacaktır. Aynı şekilde kan değerlerinde bir düşme yaşanırsa bunun için de kan yükseltici tedavi seçenekleri mevcuttur. Son zamanlarda saç dökülmesini engellemek için kafa soğutma yöntemi de uygulanmaya başlanmıştır. Saç dökülmesi ile ilgili sevindirici mevzu, bunun geçici olması ve sonrasında düzelmesidir.

 

 1. Kemoterapi bittikten sonra hastalığımın takibi nasıl olacaktır?

Onkoloğunuz, tedavinizdeki ilerleme ve gelişmeleri her kemoterapi kürü öncesinde değerlendirecektir. Kemoterapiniz tamamlandıktan sonra, doktor kontrolleriniz ilk 2 yıl boyunca 3 ayda bir sonrasında ise 6 ayda bir olacaktır. 5 yıl süresince hastalıksız kalan yumurtalık kanserli hastalar ise bundan sonra yılda bir kontrole çağrılacaktırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat