https://ankarayumurtalikkanseri.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

Yıllardır süren araştırmalar ve tıbbi incelemelere rağmen halen çoğu yumurtalık kanseri(over kanseri) vakası ilerlemiş bir evrede karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli tümör belirteçlerinin kullanılması, ultrason tahlilleri, bilgisayarlı tomografi kullanılması ve genetik testlerin daha sık kullanılır hale gelmesi bu durumu değiştirmemiştir.

Çoğu hasta yaygın bir hastalık ve karın içinde çeşitli bölgelerin tutulduğu bir şekilde hekimlerin karşısına çıkmaktadır. Bu durumda hastalığın sadece cerrahi ile iyileştirilemeyeceği ortadadır ve sonrasında kemoterapi kullanılması gerekecektir fakat cerrahi olarak tümör miktarının en aza indirilmesi halinde bu kemoterapinin başarısının artacağı da mutlaktır. Yapılan klinik ve deneysel araştırmalarda debulking ameliyatı(sitoredüktif) cerrahi sonrasında geride bırakılan tümör oranı azaldıkça hastaların yaşam sürelerinin artığı gösterilmiştir.

Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları, ileri evrede başvuran bir yumurtalık kanseri(over kanseri) vakası ile karşılaştıklarında ameliyat öncesinde hastalığın yayıldığı organları anlamak isterler. Bunun için çoğunlukla göğüs ve karın tomografisi kullanılır. Eğer bu radyolojik değerlendirme sonucunda akciğer tutulumu veya karın duvarının ötesinde tutulmuş lenf nodları yoksa hastalık evre 3c kabul edilir ve hastalara ameliyat seçeneği sunulur. Debulking ameliyatının amacı karın içinde yayılmış olan tüm tümör dokusunu ve tümörle tutulmuş organları çıkartıp kemoterapinin başarı şansını arttırmaktır.  Ortalama olarak 6-8 saat, kimi zaman daha da fazla, süren bu ameliyata Tüm Cerrahilerin Anası veya Tüm Ameliyatların Atası (Mother of all surgeries) gibi isimler de verilmiştir.

Ameliyat öncesi hastaların ve yakınlarının debulking ameliyatı konusunda son derece detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri gereklidir. Amaç kanserli tüm organları çıkarmak olduğu için barsakların, dalağın, karaciğerin kimi zaman mide ve pankreasın bir kısmının çıkartılmasının gerekebileceği aileye anlatılmadır. Bu organların çıkartılması sonucunda bazen hastaların kolostomi veya ileostomi ihtiyaçları olabilir. Aileye bu olasılıklar ve geçici veya kalıcı kolostomi riski anlatılmalı ve bu uzun cerrahinin bazı iyileşme problemleri olabileceği anlatılmalıdır.

Sitoredüktif cerrahi veya debulking cerrahisi, teknik olarak meşakkatli ve ustalık gerektiren bir ameliyat olduğu için bu cerrahinin bu konuda özel eğitim almış ve deneyimli kanser cerrahları tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda da bu konuda tecrübesi yoğun olan merkezlerin sonuçlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat